• Domov
  • Varčevalni ukrepi države in pravica ženske do prekinitve nosečnosti

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je bila zagotovljena z Ustavo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1974. Na podlagi te ustavne določbe je bil leta 1977 sprejet Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je ostal v veljavi tudi po razglasitvi slovenske samostojnosti. Ta zakon zagotavlja ugoden dostop do kontracepcije in vsebuje liberalne določbe glede umetne prekinitve nosečnosti. Postopek umetne prekinitve nosečnosti se opravi na zahtevo nosečnice v prvih desetih tednih nosečnosti. Zahtevo za umetno prekinitev nosečnosti po desetem tednu nosečnosti je treba predložiti posebni komisiji, ki odloča o zadevi, umetna prekinitev nosečnosti pa se opravi le, če je nevarnost posega za življenje in zdravje nosečnice ter za njena bodoča materinstva manjša od nevarnosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljevanja nosečnosti in zaradi poroda.

Delež splavov se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih postopoma zmanjševal, saj je s 13,5 splava na 1000 žensk v rodni dobi leta 2012 padel na 7,8 splava na 1000 žensk v rodni dobi. Število splavov se po Sloveniji sicer razlikuje, še vedno pa obstajajo tudi regionalne razlike z vidika deleža splavov (npr. leta 2012 je ta znašal 7,2 splava na 1000 žensk v rodni dobi v Goriški regiji v primerjavi z 10,2 splava na 1000 žensk v rodni dobi v Podravski regiji).

Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet leta 2012,138 je uvedel vrsto varčevalnih ukrepov in vnesel spremembe v številne zakonodajne akte, tudi v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zaradi sprejetja novih določb je delež stroškov, povezanih z umetno prekinitvijo nosečnosti, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, padel s 85 na 80 odstotkov, medtem ko so se preostali stroški krili bodisi iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodisi samoplačniško. Zaradi tega je postalo pereče vprašanje dostopnosti postopka za umetno prekinitev nosečnosti za ženske iz prikrajšanih družbenih skupin, zlasti tiste, ki si prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ne morejo privoščiti.

Vir: Politika enakosti spolov v Sloveniji, EP 2015, STAT