• Domov
  • Varčevalni ukrepi države in pravica ženske do umetne ploditve

Tehnologija za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo iz leta 2000 ureja dostop žensk do tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Razpoložljivi podatki kažejo, da se Slovenija skupaj s skandinavskimi državami uvršča med države z največjo dostopnostjo tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo v Evropi. Leta 2010 je delež slovenskih novorojenčkov, spočetih s pomočjo tehnologij za OBMP, znašal 5,1 odstotka.

Kljub temu je pravica do OBMP zakonsko omejena na heteroseksualne pare (poročene ali v zunajzakonski skupnosti). Leta 2001 je Državni zbor potrdil spremembe zakonodaje, na podlagi katerih bi imele enak dostop do OBMP vse ženske ne glede na svoj zakonski stan, vendar so bile te spremembe zavrnjene na referendumu, ki so ga sprožile konzervativne sile. Zato samske ženske in ženske v istospolni skupnosti trenutno nimajo pravice do OBMP. Podobno kot v primeru postopka za umetno prekinitev nosečnosti so spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2012 tudi na tem področju prispevale k zmanjšanju deleža stroškov, povezanih z zdravljenjem zmanjšane plodnosti in tehnologij OBMP, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Ta delež se je s 85 odstotkov zmanjšal na 80 odstotkov stroškov omenjenih storitev zdravstvenega varstva, kar ponovno vzbuja skrb glede dostopnosti tehnologij OBMP za ženske v zapostavljenem socio-ekonomskem položaju, tudi tiste, ki niso vključene v sistem prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Vir: Politika enakosti spolov v Sloveniji, EP 2015, STAT