• Domov
  • Arhiv za februar, 2016

Month: februar 2016

Februarske kohezijske novičke

Obveščamo vas, da je izšla februarska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

Stališče MP do prejetih predlogov na spremembe Zakona o dedovanju in zahvala za sodelovanje

V mesecu oktobru in novembru 2015 je bil v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom) in umestitev vsebine sedaj veljavne prehodne določbe Zakona… Preberi več

Odgovor MOP na stališče glede osnutka Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami. V skladu z vsebino osnutka je… Preberi več

Začetki ženskega gibanja v Sloveniji in svetu

Dan žena je mednarodni praznik, dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. Ideja o praznovanju mednarodnega dneva žensk je vzklila na začetku 20. stoletja. Prvič so ga praznovale ženske v Združenih državah Amerike 28. februarja 1909. V Evropi so ženske prvič praznovale ta praznik 19. marca 1911, in sicer v Avstriji, Nemčiji,… Preberi več

Ocena begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola

UN WOMAN so izdali Oceno begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola. Analiza je pokazala številne pozitivne primere prizadevanj civilno družbenih skupin in vlade, Združenih narodov in drugih akterjev civilne družbe, da bi se odzvali na specifične potrebe begunk, žensk oz. deklic. Kljub identifikaciji teh dobrih praks, vse zainteresirane strani priznavajo obstoj vrzeli,… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru RS skupina poslank in poslancev predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. V predlogu se predlaga črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin za prejemnike DSP in varstvenega dodatka ter celotna obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika… Preberi več

Obračun nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi bolezni

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z obračunom nadomestil plače v javnem sektorju, saj ugotavljajo, da v javnem sektorju pri izvajanju predpisov, ki urejajo obračunavanje plač in nadomestil plač ter vodenje evidence ur odsotnosti z dela ni povsem enotnega pristopa in enotnega  razumevanja teh predpisov. Pripravili so POJASNILO in PRILOGO, iz katere je razvidno,… Preberi več

Primeri dobrih praks boja proti diskriminaciji v tujini

Francija Zanimiv primer boja proti diskriminaciji v Franciji predstavlja uvedba tako imenovanega „Protirasističnega izobraževalnega tedna”. Iniciativa zajema vrsto aktivnosti tako za mlajše kot za starejše šolarje in šolarke. Program vključuje organizacijo debat, srečanj, filmskih projekcij ter gledaliških predstav in se izvaja vsako leto. Ob tem se organizira tudi obšolske dejavnosti, kot so zgodovinske delavnice, na… Preberi več