Month: februar 2016

Sofinanciranje poučevanja godbenih instrumentov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam članicam. Vprašanje se je glasilo: »V naši občini imamo priljubljeno godbo na pihala. Trudijo se povečati število mladih članov. V okviru godbe se odvija neformalno dodatno poučevanje posameznih instrumentov. Seveda je učitelje potrebno primerno plačati. Občina je zainteresirana, da godbenikom… Preberi več