• Domov
  • Občine odpirajo vrata tudi v letu 2016

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Tako najavljamo, da bodo nekatere občine povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, da jih obiščejo in ogledajo nekatere pridobitve, se informirajo o načrtih in podajo svoje predloge k oblikovanju skupnega lokalnega okolja.

Tudi letos se bodo nekatere občine priključile skupni akciji in organizirale dogodke v svojih lokalnih okoljih ob naslednjih terminih:

V občini Gornja Radgona bodo zainteresirano javnost povabili 17.2.2015 od 12.00 do 18.00 ure na Čistilno napravo Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona je v letu 2015 zaključila izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona«, v okviru katerega je bila izvedena tudi čistilna naprava (ČN). Na ta dan bo omogočen ogled centralne čistilne naprave (CČN), možno si bo ogledati vse prostore in opremo, sodelavci Komunale Radgona pa bodo na razpolago za morebitne dodatne obrazložitve in pojasnila.

Občina Razkrižje bo 17.2.2016 ob 15.00 uri v poročno-sejni sobi Občine Razkrižje, predstavila številne dobre in uspešne občinske projekte preko video projekcije na velikem platnu, med  16.00 in 17.00 uro pa bo omogočen ogled novega vrtca in obnovljene zgradbe OŠ Razkrižje.

V občini Črenšovci bodo 17.2.2016 med 8.00 in 17.00 uro na razpolago občankam in občanom na občinski upravi, vključno z medobčinsko inšpektorico ga. Alenko Maroša, ob 11.00, 12.00, 15.00 in 16.00 uri pa obiskovalce vabijo na ogled vodovodnega stolpa oz. razgledno ploščad stolpa, iz katere si je možno ogledati bližnjo in daljno okolico občine. Na občini Črenšovci so v lanskem letu zaključili dva velika projekta: izgradnjo vodovoda iz evropskih sredstev in novogradnjo nizkoenergetskega vrtca, ki so ga slavnostno odprli 5. februarja letos.

V občini Moravske Toplice bodo 17.2.2016 med 14.00 ure 17.00 uro odprli vrata Osnovne šole Fokovci ter obiskovalcem predstavili zgodovino šole ter pridobitve zadnjih dveh let.

Občina Dol pri Ljubljani se bo priključila vseslovenski akciji 17.2.2016 v času od 15.00 do 17.00 ure. Med 15.00 in 16.00 uro  bo omogočila ogled šole Janka Modra ( izvedba energetske sanacija in dela nadvišanju in dograditvi OŠ Janka Modra), med 16.00 in 17.00 uro pa bodo v prostorih občine predstavili delo občinske uprave in njene zaposlene.

Občina Dobrna se bo priključila akciji Odprta vrata v sredo, 17. februarja 2016 med 14.00 in 16.00 uro. Župan g. Martin Brecl bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom predstavil delovanje občine, izvedene projekte v preteklih nekaj letih ter možnosti za razvoj občine v bodoče.

Tudi občina Štore se priključuje skupni akciji občin članic Skupnosti občin Slovenije in 17.2.2016 organizira Dan odprtih vrat med 13.00 in 16.00 uro. Župan Milan Jurkošek bo na ta dan občanom predstavil delovanje občine in si vzel čas za pogovor s prebivalci o njihovih željah in pričakovanjih v zvezi z razvojem občine.

V občini Ravne na Koroškem bodo dne 17.2.2016 odprli vrata Koroškega medgeneracijskega centra, kjer bo potekal medgeneracijski atelje, nastopila bo glasbena skupina in vokalna skupina Solzice.  Lansko leto je občina s pomočjo EU sredstev zgradila čistilno napravo, ki je bila največja investicija občine do sedaj, zato so se odločili, da s to pridobitvijo in njenim delovanjem seznanijo kar največje število ljudi. Dan odprtih vrat bodo zato izvedli tudi na Čistilni napravi  Ravne na Dobrijah med 9.00 in 16.00 uro.

Občina Šmarješke Toplice bo odprla vrata svoje nove pridobitve Hiše žive dediščine, dne 17.2.2016 med 16.00 in 17.00 uro, na naslovu Bela Cerkev 6, Šmarješke Toplice. Hiše žive dediščine predstavlja sinonim za kulturo, turizem, izobraževanje, zgodovino ter etnologijo. V času Odprtih vrat bo potekal voden ogled prostorov s predstavitvijo projekta ter ogled promocijskega filma Občine šmarješke Toplice.

Dan odprtih vrat v občini Medvode bo potekal v sredo, 17. februarja 2016 ob 10. in 16. uri. Ob tem času bo na razpolago župan Nejc Smole s svojimi sodelavci, ki bodo predstavili delovanje same občinske uprave, njeno organiziranost in delo, župan bo obiskovalce popeljal po stavbi občinske uprave, hkrati pa si bo vzel čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce občine pomembnih temah.

Občina Loška dolina bo v sredo, 17. februarja 2016, od 10. do 12. ure odprla svoja vrata in zainteresirani javnosti predstavila izvedbo projekta »Povezovalna cesta Stari trg – Markovec«. Župan občine Loška dolina bo s svojimi sodelavci predstavil izvedbo projekta ter si vzel čas za pogovor z občankami in občani. Predstavitev bo na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg.

V občini Vojnik bodo 17.2.2016 od 11.00 do 13.00 ure odprli vrata Turistične kmetije Soržev mlin, Polže 1 v Novi Cerkvi. Župan občine Vojnik Branko Petre bo predstavil delo občine v preteklem letu ter načrte za leto 2016. Z obiskovalci si bo ogledal obnovljeno leseno kolo na žagi venecijanki, ki jo je sofinancirala občina Vojnik v sklopu sofinanciranja kulturne dediščine. Lastnik turistične kmetije Oton Samec pa bo obiskovalce in obiskovalke popeljal tudi po drugih kotičkih vzorno urejene turistične kmetije. Gost na dnevu odprtih vrat bo poslanec g. Jožef Horvat, ki si bo skupaj z županom vzel čas za pogovor o pomembnih temah v lokalni skupnosti.

Občina Radovljica bo tudi letos sodelovala v akciji Skupnosti občin Slovenije in skupaj z Ljudsko univerzo Radovljica 17. februarja 2016 odprla vrata novega mladinskega centra KamRa na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici. Tam bo med 10.00 in 14.00 potekala delavnica priprave in peke bureka s profesionalnim pekom in kotiček za druženje ob video igrah (Društvo Več). Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava udeležbe na tel. št. 040 823 003. Ob 13.00 uri pa bo potekala predstavitev programa mladinskega dnevnega centra KamRa.

Občina Prevalje pripravlja 17. februarja ob 8.30 uri dan odprtih vrat v občinskih prostorih Družbenega doma. Vodstvo občine se je v letošnjem letu odločilo za sodelovanje z osnovnošolci OŠ Franja Goloba Prevalje, zato so jih povabili, da organizirajo v prostorih občine Otroški parlament-pasti mladostništva. Ob sodelovanju župana dr. Matije Tasiča, podžupanov, svetnikov, občinske uprave in poslanca Danila Ranca bodo osnovnošolcem predstavili tudi vlogo in naloge poslanca, župana, svetnikov, občinske uprave in delovanje Državnega zbora. Ob zaključku parlamenta pa bodo zaključili še z anketo o življenju v občini in Republiki Sloveniji ter pobudami in vprašanji.

17.2.2016 bo med 13.00 in 16.00 uro v prostorih občine Kranjska Gora podžupan Blaž Knific s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom medijev na razpolago za pogovor o vseh, za prebivalce občine pomembnih temah. V občini si želijo, da bi skupaj z njimi počastili razvoj na lokalni ravni ter skupaj raziskali želje po razvoju njihovega lokalnega okolja.

Kljub zimskim šolskim počitnicam se Mestna občina Kranj priključuje akciji Odprta vrata, ki bo potekala 17. februarja 2016. Na občini bodo obiskovalcem in obiskovalkam predstavili film o Kranju ter kulturne in turistične zanimivosti Kranja, ki jih morda še niste raziskali ali pa nanje že pozabili. Predstavitev občine bo ob 10. ter ob 16. uri v sejni sobi 15, I. nadstropje občinske stavbe, Slovenski trg 1, Kranj (vhod skozi avlo MO Kranj, s parkirišča med občinsko stavbo in restavracijo Brioni). Z obiskom bodo obiskovalci podprli tudi dogodke, ki jih za poletni čas že snujejo na Zavodu za turizem in kulturo Kranj, nekaj obiskovalcev pa bo prejelo tudi brezplačno povabilo na enega izmed dogodkov po lastni želji, ki bodo v Letnem gledališču Khislstein v juliju in avgustu 2016.

Občina Hoče-Slivnica bo v sredo, 17. februarja 2016 organizirala otroški občinski svet na temo »Na mladih svet stoji«, ki bo potekal od 10. do 12. ure, v sejni sobi občine (Pohorska cesta 15). Otroci Osnovne šole Dušana Flisa Hoče in Franca Lešnika Vuka Slivnica bodo izvedli otroški občinski svet in tako skozi igro prepoznali in izvedeli, kako deluje občina, kakšna je vloga svetnikov in kakšna županov.

Akciji Dan odprtih vrat v občinah se je pridružila tudi občina Jesenice, kjer bo 17.2.2016  v času od 13.00 do 15.00 za ure vse zainteresirane občane na voljo župan Tomaž Tom Mencinger, ki bo vse občane vodoma tudi sprejel in pozdravil, oba podžupana, direktorica občinske uprave ter vodje oddelkov.

V občini Ljubno bo v sredo, 17.2.2016 med 8.00 in 17.00 uro župan Franjo Naraločnik občankam in občanom predstavil delo občinske uprave ter si vzel čas za pogovor z občankami in občani o razvoju lokalnega okolja.

Občina Starše se v sklopu Dneva odprtih vrat priključuje akciji v sredo, 17. februarja 2016. Župan Občine Starše, Bojan Kirbiš, bo s podžupanoma Marjanom Malekom in Ivanom Piškom ter s svojimi sodelavci od 9. do 16. ure na sedežu Občine Starše, Starše 93, vsem zainteresiranim občankam in občanom predstavil delovanje občine ter si vzel čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih, temah.

V Slovenskih Konjicah bodo v sredo, 17.2.2016 med 10.00 in 16.00 uro obeležili pomemben jubilej, to je 870-letnica prve pisne omembe kraja v pisnih virih. V ta namen bodo izdelali spominski zbornik. K njegovem oblikovanju vabijo občanke in občane v sklopu dneva odprtih vrat, ki lahko na ta dan na občinsko upravo prinesejo, fotografije, stare zapise ali prispevajo zanimive informacije in anekdote o kraju.

V občini Divača bodo 17.2.2016 med 10.00 in 12.00 ter 14.00 in 17.00 povabili občanke in občane na predstavitev dela občine, odgovarjali bodo na vprašanja, sprejemali pobude, predloge in se posvetili pogovorom o pomembnih temah lokalnega okolja.

Občina Krško je jutri, 17. februarja, med 9.00 in 11.00 uro ter med 16.00 in 17.00 uro povabila občanke in občane, da se z vprašanji, predlogi in pobudami zglasijo v kabinetu župana  ter podajo svoje predloge k oblikovanju skupnega lokalnega okolja.

V občini Brežice bo ob 12.00 in 13.00 uri župan občine Brežice, Ivan Molan, v sejni sobi občinske stavbe (pritličje), izvedel kratko predstavitev občine, s poudarki na uspešno realiziranih investicijah preteklih let in projektih ter investicijah vključenih v proračun Občine Brežice za leto 2016, ki ga je Občinski svet Občine Brežice sprejel na 10. redni seji.

Občina Ljutomer bo na dan odprtih vrat 17.2.2016 gostila Vrtec Ljutomer in skozi igro predstavila dela in naloge občine, potek vsakdanjika  županje in način delovanja občinskega sveta. Dne 19. 2. 2016 pa bodo na enk način gostili tudi Vrtec Cezanjevci.

Tudi letos se v občini Šentjur pridružujejo skupni akciji dneva odprtih vrat. Že tradicionalno ga bomo obeležili v četrtek, 18. februarja 2016, s pričetkom ob 17.00 uri v sodobnem Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Mladinski center Šentjur takrat pripravlja kviz »Ali poznaš svojo občino?«, ki je namenjen šolarjem vseh občinskih osnovnih šol. Ti se bodo pomerili v poznavanju občine, ki obsega tako znanje o naravni in kulturni dediščini, krajevnih skupnosti kot tudi delovanju in pristojnostih občinske uprave. Poleg župana se bodo kviza udeležili tudi občinski svetniki, ki jih bodo lahko mladi povprašali o delu, prav tako tudi dve državnozborski poslanki. V komisiji, sestavljeni glede na posebej izpostavljene aktualne teme kviza, pa sedijo gostje strokovnjaki iz različnih področij  (npr. varstvo okolja, športna zveza, itd.). V nadaljevanju kviza pa bo možen tudi ogled notranje organizacijskih enot – oddelkov, kjer bodo obiskovalke in obiskovalci lahko pridobili dodatne  informacije s področij, ki jih najbolj zanimajo. Na ta način Občina Šentjur želi na najboljši možen način poskrbeti za promocijo in širitev znanja o lokalni samoupravi med mladimi.

Predstavnike medijev vabimo, da tudi sami obiščete zanimive dogodke občin po vsej Sloveniji.


Nazadnje posodobljeno: