• Domov
  • Obračun nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi bolezni

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z obračunom nadomestil plače v javnem sektorju, saj ugotavljajo, da v javnem sektorju pri izvajanju predpisov, ki urejajo obračunavanje plač in nadomestil plač ter vodenje evidence ur odsotnosti z dela ni povsem enotnega pristopa in enotnega  razumevanja teh predpisov.

Pripravili so POJASNILO in PRILOGO, iz katere je razvidno, katere dokumente je potrebno priložiti refundacijskim zahtevkom v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa v javnem sektorju.


Nazadnje posodobljeno: