• Domov
  • Ocena begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola

UN WOMAN so izdali Oceno begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola. Analiza je pokazala številne pozitivne primere prizadevanj civilno družbenih skupin in vlade, Združenih narodov in drugih akterjev civilne družbe, da bi se odzvali na specifične potrebe begunk, žensk oz. deklic. Kljub identifikaciji teh dobrih praks, vse zainteresirane strani priznavajo obstoj vrzeli, i bi jih bilo potrebno premostiti.

Čeprav je 42 odstotkov beguncev/migrantov ženskega spola je raziskava pokazala, da odzivni načrti, storitve, zaščita in pretok informacij ne zadovoljuje potreb te ranljive skupine.

Natančneje, sistemi za registracijo niso ustrezno oblikovani, da bi identificirali in opozarjali na to skupino, mehanizmi zaščite so ohlapni, na razpolago pa tudi ni dovolj specifičnih podatkov o ženskah, dekletih in drugih ranljivih skupinah in njihovi uporabi pri oblikovanju kontingentnih načrtov.

Nekaterih specifičnih storitev se še na zagotavlja ustrezno – ni ločenega prostora za ženske in dekleta, ni varnostnih ukrepov zanje, ni usmerjene psihosocialne podpore in ginekoloških storitev v tranzitnih in sprejemnih centrih.

Celotno poročilo lahko preberete tukaj.