• Domov
  • Odgovor MOP na stališče glede osnutka Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami.

V skladu z vsebino osnutka je SOS na ministrstvo naslovila stališče (tukaj), na katero je z dopisom odgovorilo ministrstvo. Odgovor si lahko preberete tukaj.