• Domov
  • Arhiv za februar, 2016

Month: februar 2016 - stran 2 od 3

Smernice za integracijo načela nediskriminacije

Smernice za integracijo načela nediskriminacije so dokument, ki opredeljuje ključne cilje na področju nediskriminacije in možne ukrepe za njihovo dosego. Služile naj bi kot vodilo in pomoč ministrstvom in drugim državnim organom pri oblikovanju in izvajanju politik nediskriminacije na posameznih področjih. Z njimi želimo spodbuditi bolj celovito in povezujoče delovanje na področju spodbujanja in varstva… Preberi več

Vključevanje vidika spola v proračun

  Vključevanje vidika spola v proračun (angl. gender budgeting ) pomeni presojo proračuna z vidika spola, njegovo vključitev na vse ravni proračunskega postopka ter prestrukturiranje prihodkov in odhodkov na način, da se spodbuja enakost spolov. Je ambiciozen projekt, ki terja bistven premik v razmišljanju in praksi in zahteva organizacijske spremembe, ki jih ni mogoče zastaviti… Preberi več

Vpliv protikriznih ukrepov na enakost spolov

Ženski lobi Slovenije je v preteklosti že opravil analizo o vplivu protikriznih ukrepov na enakost spolov in ob tem opozoril, da je v krizi prišlo do izravnavanja razlik med spoloma tako pri zaposlenosti, plačah in delovnih razmerah. A nanizano ni znak krepitve enakosti spolov, niti ne kaže napredka pri zaposlovanju žensk. Odraža zgolj poslabšanje življenja za… Preberi več

Enakost med moškimi in ženskami v Evropski uniji

Enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije. Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb so sčasoma prispevale k okrepitvi tega načela ter njegovemu izvajanju v Evropski uniji. Evropski parlament je že ves čas goreč zagovornik načela enakosti med moškimi in ženskami. Pravna podlaga Od leta 1957 je načelo, naj moški in ženske… Preberi več

Na 9. seji Predsedstva SOS o novi prostorski zakonodaji

Slovenska Bistrica, 16.2.2016  – v prostorih Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica je potekala deveta seja Predsedstva SOS, kjer so županje in župani govorili o novi prostorski zakonodaji, natančneje, o novostih Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Osnutke zakonodaje, ki se trenutno nahaja v javni obravnavi, je predstavil Luka Ivanič,… Preberi več

Občine odpirajo vrata tudi v letu 2016

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Tako najavljamo, da bodo nekatere občine povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, da jih obiščejo in ogledajo nekatere pridobitve, se informirajo o načrtih in podajo svoje predloge k oblikovanju skupnega lokalnega okolja. Tudi letos se… Preberi več

Priprava kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017 (izvajanje 62. člena ZIPRS1617) – pojasnilo

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15 ), ki je bil sprejet dne 1. 12. 2015 in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje, v 62. členu določa politiko zaposlovanja v letih 2016 in 2017. Navedeni člen med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki… Preberi več

Zaključni računi občin

  Dne 10.2.2016 je potekal delovni posvet na temo zaključnih računov občin, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju s predavatelji: mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka, Računsko sodišče RS, Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka,… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju. Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD,… Preberi več

Vabilo medijem na 9. sejo Predsedstva SOS

    Obveščamo vas, da bo v torek, 16.2.2016 potekala 9. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS), s pričetkom ob 10.00 uri, v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica. Predsedstvo SOS se je že na pretekli seji seznanilo s stališči in predlogi strokovnih komisij Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije… Preberi več