Month: februar 2016 - stran 2 od 3

Sestanek DS za šport in komunalno infrastrukturo za šport in prosti čas

V prostorih občine Domžale se je sestala Delovna skupina SOS za šport in komunalno infrastrukturo za šport in prosti čas. Na prvi seji so članice in člani obravnavali osnutek Zakona o šport, ter posredovane pripombe občin na osnutek zakona. Prisotni na sestanku so se strinjali, da se mora v 3. členu dodati, da občine z... Preberi več

2. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS

V sredo, 17.2.2016, je v Mestni občini Murska Sobota potekala 2. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice skupine so obravnavale predlog novega Zakona o javnih financah (ZJF). Osredotočile so se predvsem na 12. poglavje predloga ZJF, ki se nanaša na notranji nadzor javnih financ. Uvodoma so kot pozitivno izpostavile, da je v... Preberi več

Občina Tivat išče slovensko občino za sodelovanje

Občina Tivat si želi vzpostaviti sodelovanje s katero od slovenskih občin in se pobratiti. Primorska občina Tivat s cca 15.000 prebivalci, ki se nahaja v zalivu Boke Kotorske, je bila v preteklosti predvsem industrijsko naselje, v zadnjih letih pa je uspela privabiti velike investitorje, ki gradijo velike infrastrukturne projekte (luksuzne marine, hotele, počitniška naselja, itd.),... Preberi več

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju

S strani Urada za narodnosti smo bili obveščeni, da je v drugem krogu javne obravnave Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017. Urad za narodnosti zaproša za pregled gradiva in mnenje najkasneje do 24.2.2016. Dotične občine vabimo, da vaša stališča do predloga posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Objavljena Analiza lokalnih mladinskih politik po občinah

V letu 2015, tri leta po podelitvi prvih certifikatov Mladim prijazna občina, je Inštitut za mladinsko politiko zanimalo, kako se je v tem obdobju in v luči dogodkov, ki so zadnja leta zaznamovali področje mladine tako na nacionalni kot na lokalni ravni, razvijalo področje lokalnih mladinskih politik po Sloveniji. Podatki Analize lokalnih mladinskih politik po... Preberi več

Napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016

Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnilo glede napredovanja v višji plačni razred in naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15. V skladu z zakonom javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar... Preberi več

Pojasnilo v zvezi s ponudbo avstrijskega podjetja glede odvoza komunalnih odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor se je odzvalo na prispevek v časopisu Večer z dne 5.2.2016 z naslovom »Avstrijska cementarna išče odpadke«. Podjetje naj bi v ponudbi izrazilo interes »za odvoz neobdelanih, neprebranih in tudi sortiranih smeti iz črnega zabojnika občanov«, ker »odvažajo smeti RDF 191212, sortirane in nesortirane, odvažajo pa tudi odpadke po isti klasifikaciji, in... Preberi več

Primeri dobre prakse trajnostne gradnje

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vabilo k sodelovanju iz Ministrstva za okolje in prostor.  Na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravljajo spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o trajnostni gradnji. Na več strokovnih posvetih in dogodkih, ki so bili izvedeni po... Preberi več

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki,... Preberi več

Izveden posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju v 2016”

  V četrtek, 11. februarja 2016 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in ostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016. Mag. Branko Vidič iz Direktorata za javni sektor, je uvodoma predstavil pravne podlage (ZSPJS, ZUPPJS15, ZUPPJS16, Aneks h... Preberi več