• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju.

Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD, je od leta 2013 dalje dopolnjena z ureditvijo v 39. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ne glede na to, da je navedena ureditev določena (zaenkrat) v prehodni določbi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, predlagatelj ocenjuje, da je primerneje, da ureditev višine posameznih vrst pomoči, do katere se izvede omejitev dedovanja, ostane v zakonu, ki te pomoči ureja.

Poleg navedenega pa je na pobudo skupnosti občin v predlogu zakona predlagano, da se tudi plačilo zapustnikovega pogreba uveljavlja v okviru instituta omejitve dedovanja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 11.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.