• Domov
  • Priprava kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017 (izvajanje 62. člena ZIPRS1617) – pojasnilo

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15 ), ki je bil sprejet dne 1. 12. 2015 in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje, v 62. členu določa politiko zaposlovanja v letih 2016 in 2017.

Navedeni člen med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna države, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku navedenega člena.

V skladu z 62. členom morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovske načrte morajo pripraviti tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, enako kot to velja za neposredne uporabnike proračuna države.

Celotno pojasnilo Ministrstva za javno upravo si lahko preberete TUKAJ.

 


Nazadnje posodobljeno: