• Domov
  • Smernice za integracijo načela nediskriminacije

Smernice za integracijo načela nediskriminacije so dokument, ki opredeljuje ključne cilje na področju nediskriminacije in možne ukrepe za njihovo dosego. Služile naj bi kot vodilo in pomoč ministrstvom in drugim državnim organom pri oblikovanju in izvajanju politik nediskriminacije na posameznih področjih. Z njimi želimo spodbuditi bolj celovito in povezujoče delovanje na področju spodbujanja in varstva pred diskriminacijo.