• Domov
  • Stališče MP do prejetih predlogov na spremembe Zakona o dedovanju in zahvala za sodelovanje

V mesecu oktobru in novembru 2015 je bil v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom) in umestitev vsebine sedaj veljavne prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), ki je začasno uredila omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, in sicer do nove ureditve omejitve dedovanja premoženja teh oseb v Zakonu o dedovanju.

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje naslovila stališče in predloge ter pobudo, da se v prvi odstavek 128. člena vnese tudi določilo, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o pogrebni in pokopališki dejavnosti, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Dopis si lahko preberete tukaj.

Ministrstvo je na podana stališča posredovalo odgovor in zahvalo za sodelovanje (najdete tukaj). MP obvešča, da je v zakonski predlog vključen predlog, ki se nanaša na vključitev stroškov pogreba, ki jih je plačala občina, v določbo glede omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Tako je v novem šestem odstavku 128. člena zakona (6. člen predloga zakona) predlagano, da se dedovanje premoženja osebe omeji do višine vrednosti stroškov pogreba, ki jih je krila občina v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

Aktualna verzija predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, ki je na državnem zboru, je objavljena tukaj:

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju


Nazadnje posodobljeno: