• Domov
  • Vključevanje vidika spola v proračun

 

Vključevanje vidika spola v proračun (angl. gender budgeting ) pomeni presojo proračuna z vidika spola, njegovo vključitev na vse ravni proračunskega postopka ter prestrukturiranje prihodkov in odhodkov na način, da se spodbuja enakost spolov. Je ambiciozen projekt, ki terja bistven premik v razmišljanju in praksi in zahteva organizacijske spremembe, ki jih ni mogoče zastaviti in izvesti čez noč. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na voljo  priročnik, ki prinaša dober pregled nekaterih dobrih praks v Evropi ter natančen opis ključnih  predpostavk in pogojev, ki morajo izpolnjeni, preden začnemo s sistematičnim delom za vgraditev vidika spola v vse proračunske postopke, od njegovega načrtovanja v najzgodnejši fazi do izvedbe in evalvacije.

Najdete ga s klikom tukaj