• Domov
  • Vpliv protikriznih ukrepov na enakost spolov

Ženski lobi Slovenije je v preteklosti že opravil analizo o vplivu protikriznih ukrepov na enakost spolov in ob tem opozoril, da je v krizi prišlo do izravnavanja razlik med spoloma tako pri zaposlenosti, plačah in delovnih razmerah. A nanizano ni znak krepitve enakosti spolov, niti ne kaže napredka pri zaposlovanju žensk. Odraža zgolj poslabšanje življenja za vse državljane. Čeprav maloštevilni dostopni in relevantni statistični podatki kažejo, da je v krizi izgubilo delo več moških kot žensk, bodo protikrizni ukrepi v javnem sektorju, ki so sledili vrsti ukrepov od leta 2009 naprej, v večji meri prizadeli ženske. V javnem sektorju, ki je v krizi najbolj izpostavljen, so ženske številčneje zastopane; zlasti na področju izobraževanja, socialnih storitev in zdravstva, kjer jih je v primerjavi z moškimi zaposlenih kar 80 odstotkov. Krčenje države blaginje in rezi v javnem sektorju prenašajo odgovornost za skrb z države na ramena gospodinjstev, predvsem žensk, ki opravijo večino neformalnega gospodinjskega in skrbstvenega dela. Tovrstni trendi po mnenju strokovnjakinje vodijo v reprivatizacijo skrbstvenih storitev in retradicionalizacijo spolnih vlog ter tako zmanjšujejo doseženo stopnjo enakosti spolov pred obdobjem krize.

Več tukaj