• Domov
  • Zaključni računi občin

 

Dne 10.2.2016 je potekal delovni posvet na temo zaključnih računov občin, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju s predavatelji: mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka, Računsko sodišče RS, Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo, mag. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Občine Kočevje in mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Udeleženci so se na posvetu podrobno seznanili s pripravo letnega poročila občine, obravnavo letnega poročila javnih zavodov, predstavitvijo Priročnika za pripravo zaključnih računov, pripravo zaključnega računa v povezavi s pripravo proračuna, revizija zaključnega računa in vloga nadzornega odbora pri ZR ter vsebinski vidik poročanja o izvršitvi proračuna.


Nazadnje posodobljeno: