• Domov
  • Vzdrževalna dela na nadvozih AC

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj, o poročilu glavnih in rednih pregledih DARS-a v letu 2015.

Občina članica je s strani DARS-a prejela poročila o glavnih in rednih pregledih izvedenih v letu 2015. Pregledi so se nanašali na premostitvene objekte preko AC. Predvidena vzdrževalna dela so investicijskega značaja in predstavljajo velik finančni in operativni zalogaj za občino.

Občino zanima, ali se je že kakšna občina srečala s podobno situacijo in seveda kako ste zadevo rešili?

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS

Občina 1

S podobnimi vprašanji se ukvarjamo vse občine, skozi katere potekajo AC in hitre ceste in kjer so križanja z občinskimi cestami izven nivojska.

Vzdrževanje nadvozov, podvozov, se izvaja v skladu z razmejitvami, ki so vnaprej dorečena – že s PID-i in POV-i za premostitvene objekte ter v skladu s prevzemnimi zapisniki.

V primeru naše občine (in predvidevam, da tudi drugod po Sloveniji) je tako, da voziščne konstrukcije ter opremo premostitvenih objektov (ograje – varovalne in odbojne, prometno signalizacijo – vertikalno in talno, naprave za odvodnjavanje, dilatacije voziščne konstrukcije) vzdržujejo občine, kot upravljavci občinskih cest, sam premostitveni objekt (nadvoz, podvoz) pa DARS, kot upravljavec AC .

Kot primer, Vam prilagam poročilo o stanju enega nadvoza v naši občini, v katerem sem z rumeno podlago označil pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti, kot občina,  za vse ostalo pa bo seveda moral poskrbeti DARS.

Občina 2

S podobnim problemom se soočamo tudi v naši občini. Mi smo DARS-u v odgovor poslali dopis, da je reševanje te zadeve prevelik finančni zalogaj za našo občino, in predlagali, da pomanjkljivosti sanira DARS. Odgovora z njihove strani še nismo prejeli. Dopis je bil DARS-u poslan 26.8.2015.