Month: marec 2016

Posvet MOP na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V četrtek, 25. 3. 2016, je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Državnem svetu RS potekal javni posvet na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje. Na začetku je imela uvodni nagovor državna sekretarka Lidija Stebernak, nato pa sta predstavnika MOP, Sabina Jereb in Luka Ivanič, predstavila glavne pripombe, podane v okviru 3-mesečne... Preberi več

Zmenek z zdravjem v okviru Skupščine SOS

V okviru skupščine SOS smo prisotne županje in župane, podžupanje in podžupane ter pooblaščenke in pooblaščence občin povabili tudi na zmenek z zdravjem. Predstavnicam in predstavnikom občin smo predstavili projekt Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane delavce, kakor tudi predloge, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo  bolj... Preberi več

Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest

Kategorija: Projekti / Urbani razvoj

Skupnost občin Slovenije je 24. marca 2016 v Ljubljani v sodelovanju z IPoP organizirala dogodek, Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest. Predstavili smo različne evropske instrumente in programe, s katerimi lahko mesta oz. občine pridobijo sofinanciranje za svoje projekte vezane na urbani razvoj. Tomaž Miklavčič iz MOP je predstavil ESPON. ESPON... Preberi več

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Kategorija: Predlogi predpisov

Vlada je objavila predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti med Gradiva Vlade v obravnavi. Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče,... Preberi več

Redna letna Skupščina SOS

V petek, 18. marca 2016, je v Ljubljani potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani občin članic SOS so obravnavali in sprejeli Poslovnik o delu skupščine, Poročilo o delu SOS v letu 2015, Načrt dela SOS za leto 2016 in Kadrovski načrt za leto 2016, obravnavali so tudi poročilo nadzornega odbora SOS... Preberi več

Srečanje županj in županov s predsednikom Odbora regij

V petek, 18.3.2016 se je v sklopu svojega obiska v Slovenji predsednik Obdora regij, gospod Markku Markkula, sestal s slovenskimi županjami in župani ter slovensko delegacijo v Odboru regij. Slednji so ga seznanili z aktualnimi vprašanji lokalne samouprave pri nas. Markku Markkula je v pogovoru z župani opozoril na pomen lokalnih in regionalni organov pri... Preberi več

Objavljen nov poziv – Zelena shema slovenskega turizma

V Zeleno shemo slovenskega turizma je vključenih že 9 destinacij in 7 ponudnikov namestitev. Interes za vključitev v nacionalno shemo je velik, zato so danes, 18. 3. 2016, na Slovenski turistični organizaciji objavljavili nov poziv. Hkrati z objavo vas STO vabi na predstavitev novega poziva za vključitev destinacij in ponudnikov v Zeleno shemo slovenskega turizma.... Preberi več

V javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize odpadkov. Na podlagi Zakona o varstvu okolja Pravilnik določa: – način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču v skladu z evropskimi direktivami – način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem... Preberi več

Slovenija, pet zvezdična turistična destinacija

Med vodami, v slovenski “Mezopotamiji”, kot je svoj kraj v uvodnem pozdravu slikovito predstavil župan Medvod, Nejc Smole, je marca 2016 Skupnost občin Slovenije organizirala delavnico za občine, posvečeno Strategiji razvoja turizma. Skupaj z županom Podčetrtka, Petrom Misjo, ki je predsednik Komisije SOS za turizem od leta 2012, v vlogah odličnega gostitelja in predsedujočega dogodku,... Preberi več