• Domov
  • Enakost spolov v mestih

Mednarodni dan žensk, je priložnost, da razmislimo o napredku, pozovemo k spremembam in proslavimo pogumna dejanja in odločnost žensk, ki so igrale pomembno vlogo v zgodovini svojih držav in skupnosti.

Več kot dve tretjini evropskega prebivalstva živi v mestih. Kako so ta oblikovana, načrtovana in vodena, vpliva na naše vsakdanje življenje. Kot  raven upravljanja, ki je najbližje ljudem, imajo lokalne uprave dobra izhodišča za odpravljanje neenakosti in spodbujanje resnično enakopravne družbe. Mesta lahko sprejmejo konkretne ukrepe za spodbujanje enakosti žensk in moških, tako neposredno kot v sodelovanju z lokalnimi deležniki. Enakopravnost žensk in moških je sestavni del pogodb EU in Listine EU o temeljnih pravicah. Zagotavljanje enakosti med spoloma spada med temeljne cilje in naloge EU. Kljub velikemu napredku z regulativnimi pritiski v zadnjih desetletjih neenakosti med spoloma na vodstvenih položajih ostajajo in spremembe se v mnogih državah članicah odvijajo zelo počasi.

Zaradi različnih upravnih struktur na skupnostni, lokalni in regionalni ravni je težko zbrati primerljive podatke o zastopanosti žensk. Spremljanje dosežkov in zastopanosti žensk na mestni ravni je manj običajno kot na mednarodni in nacionalni ravni. Kontinuirana dostopnost in razširjanje podatkov o zastopanosti spolov v državnih zborih po državah (na primer na spletni strani InterParliamentary Union) je raziskovalcem omogočilo obravnavo tega problema, oblikovalcem politik in interesnim skupinam pa dostop do aktualnih podatkov in trendov. Stanje pa je popolnoma drugačno, ko se začnemo ukvarjati z izvoljenimi predstavniki na ravneh nižje od nacionalne.
Podatki, ki jih imamo, kažejo neuravnoteženo sliko po državah članicah.
Na regionalni in lokalni ravni je uravnoteženost med moškimi in ženskami boljša kot na nacionalni ravni. Po vsej EU predstavljajo ženske približno tretjino figure-women-councils(32 %) regionalnih svetov (podatki iz 2012) in enak delež v lokalnih (povečini občinskih) svetih (podatki iz 2011), medtem kot jih je na nacionalni ravni 27 % (podatki iz 2013). Uravnoteženo zastopanost (kar naj bi bilo vsaj 40 % predstavnikov vsakega spola) so v štirih državah (v Franciji, na Švedskem, na Finskem in v Španiji) dosegli na regionalni ravni, samo na Švedskem pa tudi na lokalni ravni. Na drugi strani so v regionalnih svetih moški v absolutni večini na Madžarskem (91 %), v Italiji (87 %), v Romuniji (85 %), na Slovaškem (84 %), v Grčiji (83 %) in na Češkem (81 %). Na lokalni ravni je manj tako ekstremnih neravnotežij, samo na Irskem in v Grčiji je na teh položajih manj kot petina žensk. Delež žensk v regionalnih svetih je znašal 30 % že leta 2004 in je od takrat narasel za samo 2 odstotni točki. (Po poročilu Evropske komisije, ki je bilo objavljeno leta 2013, Women and men in leadership positions in the European Union).

Leta 2013 je Aksel Sundström z Univerze v Göteborgu objavil študijo Women’s Local Political Representation within 30 European Countries.

Zemljevid EU, vključen v poročilo, poda zanimivo sliko o deležu ženskih svetnic, čeprav avtor poudarja, da je zaradi različnih institucionalnih struktur, pomanjkanja podatkov ali njihove nedosegljivosti in različnih pristojnosti lokalnih svetnikov težko govoriti o vzorcih.

figure-female-local-councilors

Raziskava Sveta evropskih mest in regij (CEMR) o ženskah v lokalni politiki v Evropi. Podatki 34 evropskih držav, članic sveta, kažejo zelo nizko zastopanost žensk na županskih položajih.

women-mayors-europe

Zdi se, da tudi tukaj tako kot na vseh področjih deluje učinek steklenega stropa, kar pomeni, da še vedno zelo malo žensk doseže najvišje pozicije v lokalni politiki. Veliko raziskav kaže, da so ženske pogosto zelo aktivne v lokalnih in skupnostnih pobudah, vendar se to ne prevede na vodstvene položaje, kot so župani ali podžupani. Kot ovire se pojavljajo podobni dejavniki, kot so pomanjkanje podpore, ki bi ženskam omogočala usklajevanje službe, družine in politične kariere, pa tudi trdovratna moška kultura in dvojna merila v političnih strankah in sistemih.

Trenutna ocena je torej: treba se bo bolj potruditi! Še več truda moramo vložiti v izrabo talenta evropskih političark ter jim omogočiti dostop do vodstvenih položajev v mestih.

Vir: IpoP


Nazadnje posodobljeno: