• Domov
  • Navodilo občinam glede statusa točkovanja samohranilca po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Skupnost občin Slovenije objavlja prejeto pojasnilo s strani Ministrstva za okolje in prostor glede točkovanja statusa roditelja, ki sam preživlja otroka po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Pojasnilo najdete TUKAJ.