• Domov
  • Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (priloga 1 in priloga 2). Prav tako najdete TUKAJ pojasnilo k uredbi.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše komentarje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 25.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.