• Domov
  • Arhiv za marec, 2016

Month: marec 2016 - stran 3 od 5

Zakonodajni predlogi za povečanje zastopanosti žensk v lokalni politik

V ponedeljek, 7.3.2016 so se projektni partnerji v projektu OPENN- osvojiti politično enakost z novimi imeni sestali v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani, da bi poskusili v okviru javne predstavitve odgovoriti na vprašanje Kako s spremembami zakonodaje povečati možnosti za enako zastopanost žensk in moških v politiki na lokalni ravni. Predloge za spremembe in morebitne… Preberi več

Primeri projektov držav za podporo podjetnicam

Ženske si pogosto ne upajo prestopiti praga med poklicnim življenjem in samozaposlitvijo, pa vendar je prav to v številnih primerih lahko rešitev za brezposelnost žensk. Za vzpodbujanje podjetništva žensk so že bile uvedene različne vrste projektov in reform, ki si jih lahko ogledate v nadaljevanju: Avstrija Na Dunaju so za vzpodbujanje in podporo ženskam, ki… Preberi več

Zanimivosti s Finske in Norveške – Plačni dodatki za ženske

  Navkljub vsem vloženim naporom je trg delovne sile tako na horizontalni kot na vertikalni ravni še naprej ločen glede na spol. Ženska delovna sila je zbrana na nižjih položajih poklicne hierarhije. Po nedavnih raziskavah in statistikah je poklicna segregacija zelo razširjena. Segregacija je opazna v poklicih in pri posameznih obveznostih, kar med drugim velja… Preberi več

Ukrepi z zavezujočimi učinki oziroma pozitivni ukrepi – pozitivna diskriminacija da ali ne

Ukrepi z zavezujočimi učinki oziroma pozitivni ukrepi so najstrožji med vsemi posebnimi ukrepi. Izrecno jih ne obravnava noben mednarodni pakt ali sporazum, tako da so pogosto v nasprotju z načelom enakega obravnavanja in bi lahko – brez cilja, ki jih upravičuje – predstavljali diskriminacijo nasprotnega spola. Zato so dovoljeni le pod določenimi omejitvami, ki so… Preberi več

Primeri iz držav članic v zvezi z zaščitnimi ukrepi

  Za vas smo identificirali nekaj primerov iz evropskih držav na področju zaščitnih ukrepov za varstvo žensk: Avstrija V 1970-ih in 80-ih letih so stalno širili zaščitno zakonodajo za zaposlene matere, ki je bila uvedena v 1950-ih letih. Zakon o varstvu zaposlenih mater (ponovno objavljen leta 1979) zagotavlja nekatere omejitve ali popolno prepoved zaposlovanja nosečnic in… Preberi več

Evropske direktive na področju enakosti spolov

Vprašanje posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti je pred Amsterdamsko pogodbo obravnavala pomožna zakonodaja, predvsem Direktiva Evropskega sveta 76/207/EEC z dne 9. februarja 1976 o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega izobraževanja in napredovanja ter delovnih pogojev. Evropsko sodišče je v okviru preliminarnih razsodb po 177. členu določilo… Preberi več

Amsterdamska pogodba

Amsterdamska pogodba, ki je začela veljati 1. maja 1999, je potrdila pomen enakih možnosti, pa tudi spoštovanja človekovih pravic v procesu integracije. Določila je tudi nekaj zelo koristnih zakonodajnih dopolnil, ki bodo odprla nove možnosti za napredek. Drugi člen, ki razglaša cilje Skupnosti, med temi cilji navaja vzpodbujanje enakosti. To je pomemben pokazatelj pozornosti, ki je… Preberi več

Evropska socialna listina

Evropska socialna listina je na področju ekonomskih in socialnih pravic primerljiva z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Je zavezujoč dokument, ki pokriva širok razpon ekonomskih in socialnih pravic v povezavi s pogoji zaposlovanja in socialne kohezije, pravico do bivališča, pravico do zdravja, pravico do izobrazbe, pravico do zaposlitve, pravico do socialnega varstva in pravico do… Preberi več

Preberi več

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ECHR)

Evropska konvencija o človekovih pravicah je bila sprejeta in izročena v podpis leta 1950. Njen podpis in ratifikacija je ključna obveznost, ki jo morajo izpolniti države, ki si prizadevajo za članstvo v Svetu Evrope. Posebna značilnost ECHR je, da ne določa samo stvarnih norm, ki zagotavljajo posamezne pravice, ampak tudi uvaja mednarodni nadzorni mehanizem, Evropsko… Preberi več