• Domov
  • Arhiv za marec, 2016

Month: marec 2016 - stran 4 od 5

Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

V obravnavo v vladno proceduro je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dalo predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Novica je objavljena na portalu e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=5843. Besedilo predloga ni objavljeno.

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR)

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR) in njegov prvi Opcijski protokol, ki posameznicam in posameznikom omogoča, da vlagajo pritožbe pri Odboru za človekove pravice, je sprejela Generalna skupščina 16. decembra 1966 in je začel veljati 23. marca 1976. Državljanske in politične pravice pogosto štejemo za človekove pravice prve generacije. 2(1). člen Pakta zagotavlja,… Preberi več

Zaključki primerjalne analize slovenske in norveške zakonodaje na področju vključevanja žensk v lokalno politiko

Pri analizi in primerjavi norveške in slovenske zakonodaje je možno opaziti, da oba zakona o enakih možnostih, tako norveški kot slovenski, vsebujeta določila o zastopanosti spolov v odborih, telesih in delegacijah, ki jih imenujejo javna telesa. Pomembna razlika obstaja že v imenu zakona, saj se norveški zakon imenuje zakon o enakosti spolov, medtem ko slovenski… Preberi več

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)

Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 18. decembra 1979 in je začela veljati 3. septembra 1981. Zajema dokaj obsežno področje in je uporabna na vseh področjih življenja: javnem, kulturnem, družbenem, političnem in gospodarskem. Konvencija predstavlja zamisel o enakih možnostih. Njena preambula in njeni členi jasno odražajo zamisel, da kljub… Preberi več