• Domov
  • Primeri pozitivnih ukrepov na področju poklicnega življenja

Pozitivni ukrepi na področju poklicnega življenja se navadno sprejemajo, da bi izboljšali položaj žensk, na primer na trgu delovne sile, vendar pa se uporabljajo tudi pri usposabljanju in v izobraževalnih sistemih. Poglavitni namen teh ukrepov je slabše zastopanemu spolu ponuditi možnost in/ali usposobljenost, da bi  lahko  za delovna mesta kandidiral ob enakih pogojih kot pripadnice ali pripadniki nasprotnega spola. Ti ukrepi vključujejo aktivno zaposlovanje pripadnic oziroma pripadnikov slabše zastopanega spola s tem, da se jih vzpodbuja k prijavi. Kljub temu pa v dejanskem postopku izbire med kandidatkami in kandidati za delovno mesto ne bi smeli dajati prednosti enemu od spolov.

Primeri ukrepov držav:

Hrvaška

Eden od ukrepov, ki ga je sprejela vlada, je, da morajo vse vladne službe v besedilo javnih objav za vsako prosto delovno mesto vključiti stavek, ki ženske vzpodbuja k prijavi. Po sprejetju nacionalne politike Republike Hrvaške za vzpodbujanje enakosti so ugotovili, da ta ukrep ni bil primeren za doseganje želenih ciljev. Po podatkih Ministrstva za javno upravo ženske predstavljajo 55,47% zaposlenih v vladni upravi, vendar le 6,91% zaposlenih na ministrstvu za obrambo in 7,05% zaposlenih v vrhovnem poveljstvu hrvaške vojske.

Danska

Šesti člen Zakona o enakem obravnavanju prepoveduje diskriminacijo zaradi spola pri oglasih za delovna mesta. Kljub temu se ženske lahko vzpodbuja k prijavi pod pogojem, da se pri odločanju o izbiri ženske in moške obravnava enako. To je eden redkih primerov, kjer so odstopanja od prepovedi diskriminacije mogoča brez izrecnega dovoljenja. Aktivno zaposlovanje je postalo zelo razširjeno med zasebnimi in javnimi podjetji, da bi s tem pokazali, da je spolno uravnotežena sestava osebja zaželena.

Finska

Cilj projekta, ki so ga uvedli leta 1997, je ženskam ponuditi enake možnosti kot moškim, da se prijavljajo za usposabljanje za pilotke vojaških letal. Od poletja 1997 sta prvi dve ženski, ki sta prostovoljno služili vojsko, uspešno obiskovali tečaj za rezervne častnice in častnike letalskih sil. Ena od drugih žensk je bila na podlagi prijave sprejeta na štiriletno smer za vojaško letalstvo kadetskega tečaja, ki omogoča usposabljanje za bojnega pilota oziroma pilotko, po zaključku katerega bodo gojenke in gojenci leta 2002 lahko sprejeti kot pilotke in piloti letalskih sil. Od leta 1998 se ženske lahko prijavljajo v novi tečaj za rezervne častnice in častnike letalskih sil. Leta 1998 je bila sprejeta ena ženska. Ministrstvo za obrambo v okviru  procesa usposabljanja letalskih sil nadzoruje in vrednoti položaj žensk, ki se usposabljajo za pilotke.

Vir: Končno poročilo strokovne skupine za posebne ukrepe za zagotavljanje enakosti žensk in moških