• Domov
  • Programski ukrepi za večanje enakosti spolov – akcijski načrti

Akcijski načrti pogosto zajemajo ukrepe, ki vključujejo obvezne postopke in zastavljanje določenih ciljev. Zastavljanje ciljev je nujno potrebno za nadzor nad akcijskimi načrti in za oceno napredka, doseženega zahvaljujoč načrtu. Cilji so uporabni tudi kot sredstvo za primerjanje držav med seboj. Nekatere države akcijske načrte ali »načrte za enake možnosti« uporabljajo že več let. Večina držav članic Sveta Evrope je akcijske načrte uvedla za vzpodbujanje enakosti spolov po Pekinški svetovni konferenci o ženskah (septembra 1995), pri čemer so informacije včasih črpale neposredno iz Pekinških izhodišč za ukrepanje.

Nacionalni akcijski načrti so zaveze, dane s strani vlad za vzpodbujanje enakosti. Za njihovo izvajanje so zadolženi različni izvajalci, predvsem nacionalni mehanizem za doseganje enakosti in različne agencije na državni, regionalni in lokalni ravni. V nekaterih državah obstajajo posebni regionalni akcijski načrti. Pri izvajanju teh načrtov pogosto sodelujejo nevladna združenja, ki si prizadevajo za enakost, in/ali socialni partnerji. Vse bolj razširjen postopek, ki ga v sklopu nacionalnih akcijskih načrtov vzpodbujajo številne vlade, je sprejemanje načrtov za enake možnosti v zasebnih podjetjih.

Vir: Končno poročilo strokovne skupine za posebne ukrepe za zagotavljanje enakosti žensk in moških