• Domov
  • Arhiv za april, 2016

Month: april 2016

Časopis projekta OPENN

Projektni partnerji projekta OPENN – Osvojiti politično enakost z novimi imeni, ki ga z iztekajočim se mesecem zaključujemo, smo za vas pripravili časopis. Zaključna publikacija projekta vključuje tako njegov opis kot tudi zaključke opravljenih analiz (o potrebah in ovirah žensk v lokalni politiki, o izvoljivosti žensk na lokalnih volitvah), ugotovitve in priporočila za prihodnost ter opis… Preberi več

Poročilo o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi 2016

Pred vami je peta peta izdaja poročila o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi 2016, ki ga je izdelala delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri NALAS, kjer Skupnost občin Slovenije zastopa dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije za proračun in javne finance pri SOS. Ta izdaja zajema obdobje 2006-2014 in skuša zajeti regionalne trende in pomembne spremembe v posameznih… Preberi več

Izjava za javnost z 10. seje Predsedstva SOS

Krško, 19.4.2016  – v prostorih občine Krško je potekala 10. Seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali predlog Zakona o javnih financah,  izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb  davčne blagajne ter pogrebno in pokopališko dejavnost. Seje predsedstva so se poleg županj in županov Predsedstva SOS udeležile tudi predstavnice Ministrstva za finance iz direktorata za… Preberi več

Predlog Zakona o gasilstvu

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo bili pozvani, da jim do 15. maja posredujemo predloge sprememb (v amandmajski obliki) Zakona o gasilstvu. V skladu z navedenim vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 13. maja.

Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Uredba določa namen in cilj ukrepa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izvajanje ukrepa – odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju z namenom ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč… Preberi več

Vabilo medijem na 10. sejo Predsedstva SOS

Obveščamo vas, da bo v torek, 19.4. 2016, s pričetkom ob 9.30 uri, v občini Krško (sejna soba A), Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, potekala 10. seja Predsedstva SOS. Na predsedstvu bodo županje in župani obravnavali Predlog Zakona o javnih financah, izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega… Preberi več