Month: april 2016

Minister z občinami o informatiki

Kategorija: Informatika

Skupnost občin Slovenije je 22. aprila 2016 v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani organizirala srečanje ministra Koprivnikarja s predstavniki občin in drugimi resorji pod imenom Zelena referenčna Slovenija s pametnimi skupnostmi v digitalni Evropi. Udeleženke in udeležence sta pozdravila predsednik SOS, dr. Ivan Žagar in minister za javno upravo, Boris Koprivnikar. Po uvodnih nagovorih je... Preberi več

Napoved tematskih delavnic za pripravo projektnih predlogov

Prenova mestnih središč v povezavi s stanovanjsko politiko in turizmom – 10. maj 2016 Ozelenitev mesta in upravljanje zelenih površin – 17. maj 2016, predviden je nov termin in sicer 2. junij.   Na posvetu o potrebah mest smo skupaj identificirali razvojne potrebe mest, ki jih bomo na delavnicah vsebinsko razdelali ter oblikovali projektne ideje,... Preberi več

Seminar SOS in MJU »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«

Kategorija: Zakonodaja

V četrtek, 14.4.2016, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar z naslovom  »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je predstavil razmerje NO do drugih občinskih organov in občinske splošne akte, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora.... Preberi več

Seja komisije za GJS o jamstvih za odlagališča

Članice in člani komisije za gospodarske javne službe pri SOS ter vodja delovnega sklopa po pooblastilu Predsedstva SOS, gospod Leo Kremžar, so se sestali na svoji 3. redni seji, dne 15.4.2016 v prostorih MO Celje. Na dnevnem redu seje je bila izvolitev predsednika/predsednice komisije ter Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov,... Preberi več

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov – verzija 3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije- verzija 3. Prav tako je objavljeno Okoljsko poročilo za operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov republike Slovenije. Osnutek OP najdete v priponki, Okoljsko poročilo pa s klikom tukaj. Prosimo vas,... Preberi več

Seminar Energetska sanacija stavb še drugič

Kategorija: Energija / Finance / Gospodarstvo

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Celjskim sejmom in MO Celje 12. aprila 2016 v Celju izvedla še ponovitev seminarja Energetska sanacija stavb v lasti občin. Na predstavitvenem delu bodočega razpisa, katerega smernice so zapisane v Navodilih, je prisotne pozdravil predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, medtem ko so vsebino podrobno predstavili sodelavci Projektne pisarne... Preberi več

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje. Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah: prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca... Preberi več

Spremembe Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza)

  Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Ministrstva za pravosodje, ki pripravlja predlog sprememb Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza), ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah. Zanima jih predvsem: na kakšen... Preberi več

Predlog zakona o prijavi prebivališča in zakona o gostinstvu

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o prijavi prebivališča. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 11. maja 2016. (Poziv občinskim svetom in županom). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o prijavi prebivališča). Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu... Preberi več