• Domov
  • Poročilo o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi 2016

Pred vami je peta peta izdaja poročila o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi 2016, ki ga je izdelala delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri NALAS, kjer Skupnost občin Slovenije zastopa dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije za proračun in javne finance pri SOS.

Ta izdaja zajema obdobje 2006-2014 in skuša zajeti regionalne trende in pomembne spremembe v posameznih državah. Letos poročilo vsebuje tudi kratek opis davčnih sistemov v regiji, predvsem obdavčitev nepremičnin. Novost v tej izdaji je tudi poglavje o enakosti spolov.