• Domov
  • Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Uredba določa namen in cilj ukrepa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izvajanje ukrepa – odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju z namenom ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč za kmetijsko dejavnost.

Vljudno naprošamo, da besedilo predloga uredbe pregledate in nam vaše pripombe, stališča posredujete najkasneje do petka, 6. maja 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.