• Domov
  • Navodila za CSD-je glede ustavne odločbe o subvencijah tržnih najemnin

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izdalo navodila za CSD-je glede postopkov po uradni dolžnosti,  zaradi ustavne odločbe Ustavnega sodišča o subvencijah tržnih najemnin, ki je ugotovilo neskladnost 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Ustavo.

Med drugim navajajo, da je v ISCSD2 od izdaje ustavne odločbe onemogočeno izdajanje odločb o subvencijah tržnih najemnin. ISCSD2 bo nadgrajen tako, da bodo označene vloge, o katerih bodo morali na novo odločati. Vse postopke po uradni dolžnosti glede ustavne odločbe bo treba obravnavati kot spremembe po uradni dolžnosti in temu primerno voditi konkretne postopke. Obrazložitve odločb bodo prilagojene, vendar pa je mogoče obrazložitve spreminjati glede na potrebe konkretnega primera. Sistem bo predvidoma nadgrajen 30. 6. 2016, kar pomeni, da bo izpis odločb omogočen od 1 7. 2016 dalje.

Celotno pojasnilo MDDSZ.


Nazadnje posodobljeno: