Month: junij 2016

Podatki iz prekrškovne evidence IRSD za izvajanje javnih naročil prek sistema e-Dosje

Kategorija: Informatika / Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Inšpektorat RS za delo na SOS naslovil prošnjo po posredovanju pojasnila v zvezi z zahtevki občin za pridobitev podatkov iz prekrškovne evidence Inšpektorata RS za delo – za izvajanje javnih naročil v skladu z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). “Inšpektorat RS za delo (IRSD) obvešča vse izvajalce javnih naročil, ki... Preberi več

4. seja Komisije za GJS pri SOS

Kategorija: GJS / Gospodarstvo

V sredo, 22.6.2016, je v Šoštanju na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju potekala 4. redna seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS. Predsednica komisije, Mirjam Britovšek, je uvodoma predstavila projekt „LL SEE in Training of trainers“, temu pa je sledila delavnica na temo Project cycle management (PCM), predstavljena pa so bila tudi... Preberi več

Nov osnutek Zakona o športu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene. V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36.... Preberi več

Ustanovni sestanek RLL za Pomurje

V četrtek 23. junija se je v Moravskih toplicah na svoji ustanovni seji sestal RLL Pomurje (Regional Living Lab). RLL Pomurje je bil ustanovljen v okviru projekta INTENSSS-PA v katerem kot partnerja sodelujeta tudi SOS in LEA Pomurje. Namen in cilj RLL Pomurje je ustvariti forum lokalnih skupnosti, zasebnih podjetij in civilne javnosti (prebivalci, nevladne organizacije,... Preberi več

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili. Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani... Preberi več

O strokovni ekskurziji – Razvoj kolesarskih destinacij

22.6.2016 sta Skupnost občin Slovenije in Turistična Agencija GoodPlace organizirali strokovno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. 62 udeleženk in udeležencev, med katerimi so bili županje in župani, strokovni sodelavci iz občinskih uprav, direktorji zavodov za turizem, razvojnih agencij, ministrstev in drugi, so si ogledali primere dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Med dvourno vožnjo od Ljubljane... Preberi več

Branju prijazna občina

Kategorija: Kultura

V četrtek, 16.6.2016 je potekal prvi sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za projekt »podelitev certifikata Branju prijazna občina«, kateremu se priključuje tudi Skupnost občin Slovenije. Projekt Branju prijazna občina je zastavljen in zamišljen tako, da bi splošne knjižnice k izvajanju ukrepov za dvig bralne kulture in k zavedanju, da je branje vrednota, spodbudile lokalne... Preberi več

Sestanek na Ministrstvu za kulturo glede problematike priprave notranjih pravil za občine

Kategorija: Informatika

Dne, 15.6.2016, je potekal sestanek med predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo in Arhiva RS na temo problematike priprave notranjih pravil za občine. Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in Ministrstva za javno upravo z namenom razrešitve tozadevne problematike, pa vendar smo na SOS ugotovili, da cilj, s katerim... Preberi več

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo proti prenosu obveznosti

Kategorija: Inšpektorji / Prostor

V sredo 15. junija sta se v Trzinu sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine. Prisotni so bili soglasni, da nasprotujejo vsakršnemu prenosu pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi... Preberi več

Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo v usklajevanje pred fazo javne obravnave posredovalo osnutek novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so ga pripravili na podlagi številnih prejetih odzivov na naš poziv, s katerim so zaprosili za opozorila na odprta vprašanja in predloge. Le te so preučili in... Preberi več