• Domov
  • Navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava

 

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: ZRLI) kot krovni zakon med drugim v tretjem odstavku 16.b člena določa pravno podlago, da lahko volivci dajo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Ta rešitev v skladu s 3. členom istega zakona, ki določa smiselno uporabo, velja tudi za referendume v samoupravnih lokalnih skupnostih.

Ministrstvu za javno upravo je pripravilo navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava. Navodilo si lahko preberete TUKAJ.