Mesec: junij 2016 - stran 2 od 3

Vzorčna notranja pravila za vse občine

Kategorija: Informatika

Skupnost občin Slovenije je občine že obvestila, da morajo le-te v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah (ETZ), drugimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke sprejeti notranja pravila. Glede na napovedi, bi naj bili ETZ-ji sprejeti do sredine leta 2016, po tem pa bo začel teči... Preberi več

POVPRAŠEVANJE – aplikativna podpora občinskim sofinanciranjem

Občina članica SOS prosi za odgovore ostale občine. Zanima jih podatek kako imajo druge občine aplikativno podprta različna sofinanciranja (športa, kulture, sociale, zdravstva, raziskovanja, kmetijstva, podjetnikov, …). Zanima jih predvsem ali ima katera občina podprto od priprave razpisa do poročila o realizaciji preko upravnih postopkov, upoštevanja kriterijev, do finančnega dela in izdelave poročil. Vljudno vas... Preberi več

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na spletni strani MOP smo našli vabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ker so iz MOP določili rok za pripombe in predloge do srede, 22. junija 2016, vas prosimo, da morebitne predloge in pripombe, ki bi jih želeli nasloviti na MOP preko... Preberi več

Tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016

Kategorija: Okolje / Projekti / Turizem

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Turistična zveza Slovenije objavila že 25. tekmovanje slovenskih krajev v urejenosti in gostoljubnosti Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016. Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne... Preberi več

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016. Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo. Okvirni terminski plan... Preberi več

Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik). Predlog Pravilnika: bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri... Preberi več

V javni razpravi predlog Uredbe o pitni vodi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo Uredbo o pitni vodi. Uredba v skladu z evropskimi direktivami določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. Uredba določa tudi obveznosti upravljavca vodovoda,  spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo... Preberi več

MOP o načrtovanih spremembah v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V sredo, 31.5.2016, je potekal posvet Ministrstva za okolje in prostor na temo predstavitev načrtovanih sprememb v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem. Poseben poudarek je bil predvsem na spremembah, ki se obetajo pri izdajanju gradbenih dovoljenj, predviden je nov sistem dovoljevanj in preverjanja usklajenosti nameravanih posegov v prostor s področnimi... Preberi več

2. delavnica URBACT na temo zelenih površin

2. junija je na Jesenicah potekala druga delavnica za pripravo projektnih predlogov za razpis URBACT tokrat na temo zelenih površin. Slovenska mesta se soočajo s podobnimi izzivi pri upravljanju in vzdrževanju zelenih površin kot mesta v drugih državah. Kot rešitve pri zagotavljanju kakovosti bivanja z urejanjem zelenih površin se kažejo celovito in strateško načrtovanje, povezano... Preberi več

Srečanje županj v Majšperku

Županja občine Majšperk, dr. Darinka Fakin je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v ponedeljek, 30. maja gostila svoje kolegice županje ter nekaj njihovih sodelavk. V prvem delu srečanja je revizorka skupnosti, Metka Cerar  županjam predstavila možnosti za zniževanje stroškov v predšolski vzgoji ter jih opozorila, na kaj vse morajo biti pozorne pri delovanju vrtcev... Preberi več