Mesec: junij 2016 - stran 3 od 3

Prepoved pridobivanja kapitalskih naložb javnih služb

Kategorija: DZ- Državni zbor / Finance / GJS

Komisija za nadzor javnih financ DZ RS je na 31. seji, v četrtek, 2. 6. 2016 obravnavala Mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti – Mnenje št. 450-01/15-36/1 z dne 22. 12. 2015. Komisija je sprejela sklep: Komisija za nadzor javnih financ predlaga... Preberi več

Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) v neskladju z Ustavo. Sprememba člena je bila vnesena skozi Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je država poskušala... Preberi več

Sestanek na MOP ob rob razsodbi Ustavnega sodišča RS glede subvencioniranja tržnih najemnin

Ustavno sodišče RS je pretekli teden razsodilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo RS. Prav tako pa tudi, da mora Državni zbor RS neskladje odpraviti v roku enega leta. Upravičencem do subvencij v tržnih in hišniških stanovanjih pripada ob tržnih ponovno tudi neprofitni del najemnine. V... Preberi več

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti preložen

SOS se je odzval povabilu na 17. redno seji Odbora za gospodarstvo Državnega zbora RS, ki je 31. maja 2016 obravnavala predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v drugem branju. Leo Kremžar je med drugim povedal,  da takšen zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Po razpravi in predstavitvi mnenj vabljenih je Mag. Bojan Krajnc... Preberi več

Izvedena delavnica o cenah komunalnih storitev in uporabe primerjalne analize v Mariboru

Kategorija: GJS

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa... Preberi več

Izvajanje lokalnih javnih služb

Kategorija: GJS

Državni svet Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru so 31. maja 2016 pripravili posvet, ki je bil namenjen vsem, ki se na državni in lokalni ravni ukvarjajo z organiziranjem in zagotavljanjem gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Na posvetu je v uvodnih predstavitvah SOS zastopal Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik... Preberi več