• Domov
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS (celoten dopis s pojasnili ).

S pravilnikom se bodo:

  • spremenili (poenotili) načini evidentiranja podatkov,
  • zagotovili bolj kakovostni podatki o dejanski rabi delov stavb in
  • evidentirali prostori in njihove površine v katastru stavb.

Prilogi – Prenova REN_KS in predlog spremenjenih obrazcev pravilnika.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.