• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi v javni razpravi

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

S spremembo uredbe se dodatno določa način določitve finančnega jamstva in njegove višine obstoječim zavezancem v letu 2016. Dodan je nov 73. a člen, ki določa, da v letu 2016 ministrstvo obstoječim zavezancem določi finančno jamstvo z odločbo do 31. julija 2016, pri čemer se za določitev višine finančnega jamstva upoštevajo dejanski stroški izvajanja skupnega načrta ravnanja z OEEO v letu 2015. Zavezanec mora finančno jamstvo poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra 2016, pri čemer mora biti njegova veljavnost 12 mesecev po njegovi izdaji. S tako dopolnitvijo bo pokrita praznina do določitve finančnega jamstva v letu 2017. Glede na nov 73. a člen, je spremenjena tudi osma točka 54. člena, ki določa sankcijo za neizpolnitev obveznosti posredovanja predloga višine finančnega jamstva, na podlagi katerega ministrstvo določi finančno jamstvo. Predlog Uredbe vsebuje še nekaj sprememb, ki so zlasti namenjene odpravi ugotovljenih manjših pomanjkljivosti.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 20.6.2016, posredujete vaše pripombe in predloge za izboljšavo predmetne uredbe.