• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

Podatki, ki se vodijo v registru nepremičnin (REN), in njihovi podrobnejši opisi so določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14 in 41/14) in s Prilogo 1 k tej uredbi. Izkušnje pri vzdrževanju podatkov REN, odzivi uporabnikov ter analize kakovosti podatkov so nakazale nujnost prenove vsebine REN in načina evidentiranja podatkov o nepremičninah. Za izvedbo prenove je treba najprej zagotoviti ustrezne pravne okvire, zato je bil predlagan sprejem uredbe.

Celoten dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 


Nazadnje posodobljeno: