• Domov
  • Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019

Evropska komisija je decembra 2015 objavila dokument z naslovom “Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019”, ki označuje novo fazo v prizadevanjih Evropske unije za spodbujanje enakosti žensk in moških ob nadaljnjem osredotočanju na prednostna področja za posebno pomembne ukrepe. Dokument, ki temelji na stalnem in priložnostnem vrednotenju Strategije za enakopravnost med moškimi in ženskami za obdobje 2010-2015, opredeljuje več kot trideset ključnih ukrepov, ki jih je treba izvesti na petih prednostnih področjih, dodani pa so tudi časovni okvir in kazalniki za spremljanje.
Publikacija “Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019” je sedaj na voljo tudi v tiskani obliki, in sicer v 23-ih uradnih jezikih Evropske unije.