• Domov
  • Uredba o upravnem poslovanju

Skupnost občin Slovenije je prejela v usklajevanje predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga najdete TUKAJ, PRILOGA.

Ministrstvo za javno upravo navaja, da pri pripravi UUP ni želelo korenito spremeniti poslovanja z dokumentarnim gradivom, je pa zaznalo potrebe po njegovi prenovi zaradi preživetosti nekaterih določb, ki se v večini nanašajo na elektronsko poslovanje, zaznalo je tudi potrebe po spremembi nekaterih določb, ki so posledica razvoja elektronskega poslovanja, in po uskalditvi nekaterih pojmov, ob tem pa je dogovorilo novo strukturo UUP in odpravili nekatere redakcijske popravke.

V členih, ki določajo postopanje samoupravnih lokalnih skupnosti, je MJU jasneje oziroma ustrezneje določilo obseg vsebin UUP, ki velja za organe samoupravnih lokalnih skupnosti, pri čemer je izhajalo iz pravnih okvirov, ki jih postavljata Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o državni upravi.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 24.6.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.