• Domov
  • Zaračunavanje upravne takse

Skupnost občin Slovenije je z namenom poenotenja zaračunavanja upravnih taks s strani lokalnih skupnosti zaprosila pristojni ministrstvi po uradnem pojasnilu. Gre za vprašanje zaračunavanja upravne takse v primeru prijave obratovalnega časa gostinskih obratov (Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)) in v primeru prijave uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom (Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)). Na sledečih povezavah si lahko preberete prejeti pojasnili: