• Domov
  • Arhiv za julij, 2016

Month: julij 2016

Oglaševanje tržnih ponudnikov na občinski spletni strani

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice v zvezi z oglaševanjem tržnih ponudnikov na občinski spletni strani. Na občino se obrača vedno več zasebnih tržnih ponudnikov z željo, da bi  njihove ponudbe objavljali na uradni spletni strani občine (brezplačno). Občino članico zanima ali druge občine oglašujete ponudbe zasebnikov na vaših uradnih spletnih straneh… Preberi več

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij,… Preberi več

Darko Fras, podpredsednik NALAS na Platformi lokalnih in regionalnih oblasti v Parizu

V Parizu je 5. julija potekala sedma Platforma lokalnih in regionalnih oblasti, kjer je sodeloval župan Občine Sveta Trojica, Darko Fras, ki je v okviru mednarodne Mreže NALAS zastopal stališča lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope. Razprava je omogočila izmenjavo mnenj med Evropsko komisijo in večimi lokalnimi interesnimi skupinami, med katerimi so bile tudi civilno družbene skupine in… Preberi več

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2016

Obveščamo vas, da bo v petek, 22. 7. 2016, v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2016 dalje znaša 3,71 eurov. Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja… Preberi več

Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS

Obveščamo vas, da je bil dne, 19.7.2016, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo javno objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS. Priloga 1 – Nacionalni program Priloga 2 – Projekti Priloga 3 – Dinamika Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS so identični z ukrepi iz Strategije razvoja prometa… Preberi več

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – javna obravnava

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga najdete tukaj. Uredba podrobneje opredeljuje: ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva, zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki, urejanje, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske… Preberi več

Predlogi sprememb in dopolnitev ZDDPO in ZDoh

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje dva predloga zakonov, ki sta del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen. 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen (besedilo najdete TUKAJ) in 2. Predlog Zakona o spremembah… Preberi več

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Cilj zakona je: zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih, nadgraditi… Preberi več

Predlog dopolnitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo (MK) objavilo dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Predlog je dopolnjen z vsebinami, ki se nanašajo na: nacionalni program in kulturo, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter spodbude za samozaposlovanje. Rok… Preberi več

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – podlage za zavarovanje

Skupnost občin Slovenije vam na tej povezavi posreduje POJASNILO glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E. In sicer glede preverjanja pogojev po 3. ea členu (OPPN). Gre za povezavo na pojasnilo MKGP z dne 4.7.2016 – objavljeno na spletni strani SOS: Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3…. Preberi več