Month: julij 2016

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa... Preberi več

Sodelovanje občin pri pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju

Obveščamo vas, da sta Evropski odbor za demokracijo in upravljanje (CDDG) in Mednarodna konferenca nevladnih organizacij (Conference of INGOs) pričeli široko javno razpravo o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju. K sodelovanju so vabljene javne oblasti na vseh ravneh, tako tudi v lokalni samoupravi. Posvetovanje bo potekalo do začetka septembra tega leta. Odprto... Preberi več

Veto na pogrebni zakon

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 20. 7. 2016, sestal na 22. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog odložilnega veta na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), EPA 1139-VII. Predlog za odložilni veto je vložila Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet že v okviru zakonodajnega postopka... Preberi več

Zakon o elektronskih komunikacijah – javna obravnava

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034). Objavljen je na portalu e-demokracija (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=5111) in na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_informacijsko_druzbo/javne_objave_predlogi/). Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski... Preberi več

Odložilni veto za pogrebni zakon?

Poslanke in poslanci so na 21. redni seji 14.07.2016 s 44 glasovi za in 10 proti sprejeli Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V ponedeljek, 18.07.2016 je v Državnem svetu potekala 8. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri so predlagali odložilni veto na zakon. Tako je sklicana 22.... Preberi več

UMIK – Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Predlagatelj (MOP) je iz usklajevanja umaknil predloge predpisov: Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)   Pojasnilo o razlogih za umik, lahko preberete na tej povezavi.

Objava povabila – energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v... Preberi več

Sestanek na MJU na temo odprtih podatkov

Kategorija: Informatika

Predstavniki več občin, pospeševalnika za pametne skupnosti Flapax in Ministrstvo za javno upravo so se na pobudo SOS sestali v petek, 8. julija na Ministrstvu za javno upravo. Aleš Veršič, vodja projekta prenove sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja je predstavil načrtovane novosti, ki so pomembne za občine. V sklopu prenove je predvideno, da... Preberi več