• Domov
  • Darko Fras, podpredsednik NALAS na Platformi lokalnih in regionalnih oblasti v Parizu

CUF Forum_PLATFORMA 4V Parizu je 5. julija potekala sedma Platforma lokalnih in regionalnih oblasti, kjer je sodeloval župan Občine Sveta Trojica, Darko Fras, ki je v okviru mednarodne Mreže NALAS zastopal stališča lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope. Razprava je omogočila izmenjavo mnenj med Evropsko komisijo in večimi lokalnimi interesnimi skupinami, med katerimi so bile tudi civilno družbene skupine in mreža združenj lokalnih skupnosti – NALAS. Decentralizirano sodelovanje je instrument povezovanja držav v vzhodnem sosedstvu, orodje za zagotavljanje vzajemnosti in izmenjava med EU in lokalnimi skupnostmi, ki niso članice EU. Večina sredstev EU gredo neposredno v nacionalne proračune, zato je potreben drugačen pristop glede posvetovanj med lokalnimi oblastmi in nacionalnimi prednostnimi nalogami. Darko Fras, podpredsednik NALAS je poudaril, da medtem ko se 65% evropskega pravnega reda izvaja na lokalni ravni, lokalno samoupravo pogosto spregledajo pri oblikovanju strateških prednostnih nalog. Vsi prisotni so se strinjali, da lokalne in regionalne oblasti zaslužijo boljši dostop do ustreznih finančnih virov.