• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije.

Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo v kohezijski regiji ter, da se letni programi dela svetov finančno ovrednotijo in podpišejo s strani ministra, pristojnega za regionalni razvoj. Uredba določa, da mora ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pridobiti predhodno soglasje pred odločitvijo Vlade RS o programskih dokumentih evropske kohezijske politike.

Predlog uredbe z vpisanimi spremembami je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 22.8.2016.