• Domov
  • Arhiv za julij, 2016

Month: julij 2016 - stran 2 od 2

Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Na spletni strani MOP so objavljene spremembe treh predpisov, ki se nanašajo na območja Nature 2000 in sicer: Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020): Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) Priloga 1, tabela 6.1 in Priloga 2, tabela 6.5. Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000… Preberi več

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3. ea členu (OPPN)

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E, in sicer v zvezi s preverjanjem pogojev po 3. ea členu (OPPN). Na sledečih povezavah si lahko preberete celotno POJASNILO in priloge k temu: VLOGA ZA DOSTOP DO ZBIRK PODATKOV, VZOREC IN… Preberi več

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil – stavbne pravice

Skupnost občin Slovenije je zasledila novo verzijo verzijo predloga Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami. Besedilo le tega si lahko preberete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremembe Zakona o gozdovih

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Temeljni cilj, ki se ga želi doseči s spremembo zakona je, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe 995/2010/EU ter s tem prepreči dajanje na trg nezakonito posekanega lesa ali lesnih izdelkov, da… Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev ZZDej

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v fazi medresorskega usklajevanja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Besedilo najdete TUKAJ Spremembe in dopolnitve zakona se predvsem nanašajo na ureditev pogojev za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti in na transparentno urejanje podeljevanja koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti. V povezavi s tem se… Preberi več