• Domov
  • Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – podlage za zavarovanje

Skupnost občin Slovenije vam na tej povezavi posreduje POJASNILO glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E. In sicer glede preverjanja pogojev po 3. ea členu (OPPN). Gre za povezavo na pojasnilo MKGP z dne 4.7.2016 – objavljeno na spletni strani SOS:

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3. ea členu (OPPN)