• Domov
  • Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3. ea členu (OPPN)

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E, in sicer v zvezi s preverjanjem pogojev po 3. ea členu (OPPN).

Na sledečih povezavah si lahko preberete celotno POJASNILO in priloge k temu: VLOGA ZA DOSTOP DO ZBIRK PODATKOV, VZOREC IN NAVODILA in DOKAZILO O VIŠINI PRIHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI.