• Domov
  • Predlog dopolnitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo (MK) objavilo dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Predlog je dopolnjen z vsebinami, ki se nanašajo na:

  • nacionalni program in kulturo,
  • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter
  • spodbude za samozaposlovanje.

Rok za oddajo pripomb na MK je 28. julij, zato vas vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 25.7.2016, na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene posredovali pripravljavcem.