• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev ZZDej

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v fazi medresorskega usklajevanja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Besedilo najdete TUKAJ

Spremembe in dopolnitve zakona se predvsem nanašajo na ureditev pogojev za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti in na transparentno urejanje podeljevanja koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti. V povezavi s tem se  dopolnjuje tudi  področje opravljanja del zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, izven javnega zavoda. Predlog zakona tudi celovito ureja vse oblike nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti ter področje oglaševanja zdravstvenih storitev, ki do sedaj ni bilo urejeno.

Zaradi sklicanega usklajevalnega sestanka, ki bo potekal že prihodnji petek, vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe/stališča posredujete najkasneje do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.